Anatomia i Fisiologia del Cos

Curs Avançat

L'objectiu del curs és tenir un coneixement profund del cos a nivell teòric i sensitiu. S'estudiarà cada sistema teòricament per poder desenvolupar la sensibilitat d'aquest. Sentir el cos de manera molt més profunda és la base per poder sanar de manera molt més profunda. Necessitem coneixer la llengua que escoltem.

Contingut del Curs:

Lliçó 1. Teoria: Ossos, músculs i fàscies.
             Pràctica: Consciència corporal estirats. Relaxació del cos.
Lliçó 2. Teoria: Sistema respiratori, renal i excretor.
             Pràctica: Consciència corporal asseguts, relaxació en la respiració.
Lliçó 3. Teoria: Sistema cardiovascular i limfàtic.
             Pràctica: Consciència corporal drets. relaxació amb visualització.
Lliçó 4. Teoria: Sistema nerviós i hormonal.
             Pràctica: Consciència corporal caminant.
Lliçó 5. Teoria: Sistema immunitari i reproductiu.
             Pràctica: Exercicis físics bàsics.
Lliçó 6. Teoria: Sistema digestiu. Dieta.
             Pràctica: Sentir com afecta diferents aliments al teu cos. Aplicació pràctica a la vida diària.
Lliçó 7. Teoria: Sistema energètic.
             Pràctica: Sentir l'energia del cos, els xacres, els aliments i objectes amb les mans.
Lliçó 8. Teoria: La malaltia.
             Pràctica: Creació d'un pla integral personalitzat de relaxació, exercici físic i dieta.

 

Metodologia Semi-Presencial. És a dir, hi ha una part teòrica pràctica que fa l'estudiant a casa i una sessió individual de mitja hora a la setmana amb el tutor de manera presencial al despatx o via skype. També es faran activitats en grup com excursions a la natura per conèixer i compartir amb altres companys.

Contingut de cada sessió:

            - Introducció i Guia d'Estudi.

            - Video - Classe del tema a tractar.

            - Meditació guiada del tema a tractar.

            - Document per realitzar l'informe de la sessió.

            - Sessió Presencial individual.

Preu: 325€ iva inclós. El preu és per l'atenció individualitzada en tot el curs.