Cos i Emocions

Curs Avançat

L'objectiu del Curs és comprendre bé cada emoció, la seva energia, com afecta al cos, com gestionar-la i aplicar-ho a la nostre vida. També es desenvoluparà la capacitat de sanar l'emoció que està creant una tensió concreta en el cos.

Contingut del Curs:

Lliçó 1. Teoria: Les emocions i el cos.
             Pràctica: Sentir diferents emocions com afecten al cos.
Lliçó 2. Teoria: Les emocions i l'energia.
             Pràctica: Sentir diferents emocions i la seva energia.
Lliçó 3. Teoria: La gestió de les emocions.
             Pràctica: Tècnica de diàleg amb el cos en relació a les emocions que l'afecten.
Lliçó 4. Teoria: La ràbia, l'odi, l'enuig i l'amor.
             Pràctica: Meditació-sanació de la ràbia, odi, enuig.
Lliçó 5. Teoria: La tristesa, l'alegria.
             Pràctica: Meditació-sanació de la tristesa.
Lliçó 6. Teoria: La por, la confiança.
             Pràctica: Meditació-sanació de la por.
Lliçó 7. Teoria: L'angoixa, la pau.
             Pràctica: Meditació-sanació de l'angoixa.
Lliçó 8. Teoria: Relació entre les diferents emocions.
             Pràctica: Meditació-sanació d'un problema físic concret a través de sanar l'emoció que el provoca.

Metodologia Semi-Presencial. És a dir, hi ha una part teòrica pràctica que fa l'estudiant a casa i una sessió individual de mitja hora a la setmana amb el tutor de manera presencial al despatx o via skype. També es faran activitats en grup com excursions a la natura per conèixer i compartir amb altres companys.

Contingut de cada sessió:

            - Introducció i Guia d'Estudi.

            - Video - Classe del tema a tractar.

            - Meditació guiada del tema a tractar.

            - Document per realitzar l'informe de la sessió.

            - Sessió Presencial individual.

Preu: 325€ iva inclós. El preu és per l'atenció individualitzada en tot el curs.