Cos i Ment

Curs Avançat

L'objectiu del Curs és comprendre i percebre la nostre ment i com afecta al nostre cos físic i energètic. Això serà la base per poder alliberar totes les tensions mentals i les tensions que provoquen físicament.

Contingut del Curs:

Lliçó 1. Teoria: La ment, tipus de ment i de pensaments. La ment i els diferents sistemes del cos.
             Pràctica: Sentir com afecten els pensaments als sistemes del cos.
Lliçó 2. Teoria: La ment i l'energia.
             Pràctica: Sentir l'energia de diferents pensaments i com ens afecta.
Lliçó 3. Teoria: Relació part del cos amb funció psicològica.
             Pràctica: Tècnica de diàleg amb el cos en relació als pensaments que l'afecten.
Lliçó 4. Teoria: Arquetips masculí i femení.
             Pràctica: Sentir les diferències entre el costat dret i esquerra del cos en relació als arquetips.
Lliçó 5. Teoria: Enganxament i addició.
             Pràctica: Gestió de l'enganxament. Aplicació a la sanació d'un problema físic.
Lliçó 6. Teoria: Estimació pròpia. Baixa autoestima i orgull.
             Pràctica: Gestió de l'estimació pròpia. Aplicació a la sanació d'un problema físic.
Lliçó 7. Teoria: Bé i mal, energia i cos.
             Pràctica: Pràctiques de reflexió i purificació interior. Aplicació a la sanació d'un problema físic.
Lliçó 8. Teoria: Més enllà de la ment.
             Pràctica: Experimentar la nostre essència. Aplicació a la sanació d'un problema físic.

Metodologia Semi-Presencial. És a dir, hi ha una part teòrica pràctica que fa l'estudiant a casa i una sessió individual de mitja hora a la setmana amb el tutor de manera presencial al despatx o via skype. També es faran activitats en grup com excursions a la natura per conèixer i compartir amb altres companys.

Contingut de cada sessió:

            - Introducció i Guia d'Estudi.

            - Video - Classe del tema a tractar.

            - Meditació guiada del tema a tractar.

            - Document per realitzar l'informe de la sessió.

            - Sessió Presencial individual.

Preu: 325€ iva inclós. El preu és per l'atenció individualitzada en tot el curs.